MIKENTA MAKES FIGHTERS

SINCE 1989

OM OS

Mikenta blev startet tilbage i 1989 og har en lang historie og sjæl bag sig. Når du kommer ind hos os bliver du en del af stedet hvor du bliver undervist af en af vores mange dygtige og kompetente instruktører. Vores helt store værdi sæt er at der skal være plads til alle og det er der i den grad i Mikenta.

Handels- og Medlemsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

Mikenta Gym herunder benævnet Centeret

Roskildevej 14G

2620 Albertslund

Tlf.: 40960825

CVR: 39162229

Pris

Prisen for det medlemskab du køber her på nettet er angivet ud for det enkelte medlemskab. Bemærk at Betalings service medlemskaber opkræves pr md. og du derfor kun betaler for første trækning her på nettet. Månedlig pris og førstegangsbetalingen bliver angivet når du vælger et Betalngs service medlemskab og klikker “Næste”. Bemærk at et Betaling Service medlemskab kan have en binding. Denne er også angivet. Bindingen betyder at du som kunde ikke kan opsige medlemskabet før denne udløber – når du først har taget medlemskabet i brug.

Prisen for medlemsskab følger gældende priser, og er ekskusiv gebyre.

Bestilling og levering

Onlinebestilling er åben hele døgnet på vores hjemmeside.

Når du har afsluttet oprettelsen og betalingen betragter vi medlemskabet som leveret. Du får på sidste side et medlemsnummer. Dette sendes også til den mail du har oprettet dig under sammen med handelsbetingelserne.

Du skal ind i det center du er tilmeldt og underskrive en medlemskontrakt og have udleveret et medlemskort husk at medbringe dit nye medlemsnummer. Du kan ikke fremmøde til aktiviteter før du har underskrevet en aftale i centeret.

FORTRYDELSE

Du har mulighed for at fortryde købet og annullere medlemskabet inden 14 dage efter købsdatoen. Du kan også afvise at underskrive medlemskabsaftalen i centeret. Det er omkostningsfrit for kunden at fortryde købet, såfremt fortrydelsen sker inden 14 dage fra tilmelding.

Ansvar

Centeret fraskriver sig ansvaret for fejl i forbindelse med oprettelse på nettet. Kontakt vores center hvis du har spørgsmål.

 

Medlemsbetingelser

Kontingentet betales derefter hver måned over pbs, kontoindehaver hæfter for betaling af udgifter forbundet med medlemskabet.

Man kan nægtes deltagelse på klassen såfremt betaling ikke har fundet sted.

Udmeldelse sker udelukkende via udmeldelses-blanket, der betales for løbende måned samt efterfølgende måned.

Udmeldelsesblanket fås i centeret. og SKAL Indleveres personligt eller pr. post til vores adresse.

Ved indmeldelse udleveres et medlemskort. Dette er personligt og skal medbringes hver gang, for at deltage på holdene.

Al træning og aktivitet i og med Mikenta, foregår på eget ansvar.

Mikenta påtager sig intet ansvar for skade på personer eller ejendele.

Indhentning af oplysninger af dig

alle oplysninger du giver os bliver ikke videre givet til 3. part og bruges kun til det du giver os lov til.